Podłogi sportowe – funkcje i rodzaje

Najważniejszym elementem hal sportowych jest podłoga. Jej wybór uzależniony jest wymagań jakie ma spełniać. Dlatego ich budowa i rodzaj powinny zapewniać właściwą eksploatację, komfort, funkcjonalność i bezpieczeństwo.

Podłoga sportowa powinna w sposób optymalny łączyć w sobie funkcję sportową z ochronną i techniczną. Powinna być sprężysta, by chronić ćwiczących podczas ruchu, ale nie powodować zbyt dużego zużycia energii (zmęczenia). Musi być elastyczna i tak skonstruowana, aby zmniejszać niebezpieczeństwo urazów podczas upadków, a jednocześnie być odporną na uderzenia i obciążenia. Poza tym oczekujemy, że będzie trwała i łatwa w utrzymaniu.

Funkcje jakie powinna spełniać podłoga sportowa

 

Funkcja sportowa i ochronna są właściwościami, które służą zastosowaniu technik poszczególnych rodzajów sportu przy równoczesnym obniżeniu ryzyka uszkodzeń podczas obciążenia aparatu ruchowego i upadków (kontuzje, zwyrodnienia) oraz ograniczenia zbyt dużego zużycia energii (zmęczenie). Zapewniają to głównie:

 • rodzaj nawierzchni, która powinna być nieodczuwalna elektrostatycznie i nie wywołująca reakcji alergicznych oraz gwarantująca optymalne odbicie światła 
 • zdolność podłogi do pochłaniania energii wytwarzanej przez zawodników podczas ruchu i upadków
 • ugięcie będące odkształceniem podłogi pod obciążeniem
 • odbicie piłki
 • zachowanie poślizgowe 
 • równość podłogi

Funkcja techniczna służy długotrwałemu utrzymaniu właściwości sportowych i ochronnych podłogi sportowej oraz przydatności do obciążania wyposażeniem sportowym, np.: koszami jezdnymi, sprzętem gimnastycznym, trybunami itp. W szczególności wpływ na nią mają: 

 • typ podłogi sportowej, rodzaj nawierzchni, trwałość, sposób czyszczenia i konserwacji oraz możliwość przeprowadzania napraw
 • odporność na uderzenia
 • odporność na obciążenia
 • otwory w podłodze (np.: ramki i dekle maskujące dostęp do tulei i kotew) nie powinny ujemnie zmieniać nośności i właściwości sportowych
 • czytelność oznakowania boisk

Rodzaje podłóg sportowych

 

Z uwagi na rodzaj zastosowanych materiałów wyróżnić można dwa rodzaje posadzek sportowych: syntetyczne (elastyczne wykładziny winylowe, nawierzchnie poliuretanowe) oraz naturalne (wykładziny z linoleum, posadzki drewniane). Nawierzchnie syntetyczne są jednocześnie podłogami punktowo elastycznymi, a w połączeniu z konstrukcją wsporczą stanowią podłogi kombi elastyczne. Posadzki naturalne są natomiast wierzchnim wykończeniem podłóg powierzchniowo elastycznych. 

Tradycyjnym i do niedawna jedynym rodzajem podłogi sportowej, wykonywanym w Polsce, był parkiet dębowy montowany do masywnych konstrukcji wsporczych, w których stosowane były elementy o znacznych przekrojach poprzecznych. Ich „sztywna” budowa praktycznie eliminowała funkcję sportową i ochronną podłogi sportowej. Obecnie, posadzki parkietowe, montowane zaczęły być do zdecydowanie bardziej sprężystych konstrukcjach ślepych podłóg, co jednak w połączeniu z parkietem o grubości 22 mm w dalszym ciągu powoduje zwiększenie funkcji technicznej podłogi, czyli jej wytrzymałość na obciążenia (z uwagi na sztywność) kosztem elastyczności i pochłaniania energii. 

Podłogi i nawierzchnie sportowe renomowanych producentów wyróżniają się odpowiednimi parametrami sportowymi, doskonałą sprężystością, wysoką absorpcją energii przy równoczesnym zachowaniu dużej wytrzymałości na obciążenia. Posiadają również fabrycznie wykonane zabezpieczenia przed zabrudzeniem i ścieraniem.