Rozwiązania techniczne nowoczesnych posadzek sportowych

Nowoczesne drewniane posadzki sportowe stanowią doskonałą syntezę pomiędzy wyglądem a optymalnymi parametrami sportowymi.

Aby w pełni odpowiadać na potrzeby zarówno zawodowych sportowców, jak i amatorów, te innowacyjne nawierzchnie muszą spełniać określone wymagania.

Sportowe deski z litego drewna

Sportowe posadzki wykonuje się z prefabrykowanych desek podłogowych. Obecnym standardem są wielkowymiarowe panele o grubości 20 – 22 mm z litego drewna. Panele z litego drewna dzięki swojej budowie mogą być poddawane wielokrotnej renowacji bez szkody dla stabilności podłogi. Niektóre ich odmiany umożliwiają nawet 10 krotne szlifowanie zużytej powierzchni, łącznie do 7 mm grubości.

podłoga do hali sportowej

W zależności od regionu najczęściej wykorzystywane do produkcji paneli sportowych są następujące gatunki drewna: 

w Europie buk (Fagus silvatica), jesion (Fraxinus excelsior), jawor (Acer pseudoplatanus), rzadziej dąb (Quercus robur / petrea),       

w Ameryce Północnej klon twardy (Acer saccharum), jesion (Fraxinus)

Instalacja sportowych desek podłogowych

Sportowe deski podłogowe mają najczęściej długość od 1800 mm do 3700 mm, a szerokość od 63 mm do 188 mm. 

Instaluje się je na specjalnych sprężystych konstrukcjach: legarowych lub płytowych rozkładających obciążenia. Panele montowane są za pomocą specjalnych gwoździ lub klipsów, rzadziej tylko na klej. Poszczególne deski łączone są poprzez pióro i wpust, które umieszczone są, dla wzmocnienia wytrzymałości i ułatwienia montażu, na wszystkich krawędziach.

Rozwiązania techniczne drewnianych podłóg sportowych

Każdy producent drewnianych podłóg sportowych posiada własne unikalne systemowe konstrukcje. Jednakże można wyodrębnić rozwiązania uniwersalne (typowe) różniące się szczegółami technicznymi, budową i użytymi materiałami.

  1. Większość systemów podłogowych wykorzystuje dodatkowe elementy uelastyczniające konstrukcje: podkładki gumowe, EPDM, podkładki i uszczelki z neoprenu, pianki PU.

2. Wiele rozwiązań przeznaczonych jest na równe podłoża bez możliwości niwelacji nierówności podkładów betonowych – jest to szczególnie uzasadnione w przypadku stosowania konstrukcji opartych na płycie rozkładającej obciążenia lub stosowania takich elementów elastycznych, które  wykluczają możliwość użycia materiałów poziomujących z uwagi na zmianę właściwości i parametrów podłogi. Ogranicza to pole zastosowań i całkowicie uzależnia możliwość stosowania tego typu rozwiązań od jakości podłoża. 

Niwelację nierówności podłoży można przeprowadzić stosując dedykowane temu celowi drewniane podłogi oparte na legarach. Systemy takie oferują głównie europejscy producenci Junckers i Haro. Różnice wysokości podkładu wyrównuje się poprzez zastosowanie klinów montowanych pod legarami. Systemy takie dodatkowo umożliwiają wykonanie podłogi praktycznie o dowolnej wysokości. Daje to projektantom oraz wykonawcom dużą swobodę w dostosowaniu wysokości podłóg.

kliny montowe w podłodze
kliny montowe w podłodze

3. Do hal widowiskowo sportowych, w których od szybkiej zmiany podłogi zależy możliwość przeprowadzania kolejnych imprez, dedykowane są podłogi mobilne do samodzielnego składania przez użytkownika w krótkim czasie. Są to nowoczesne podłogi przygotowane w modułach układane w ustalonej kolejności. Elementy są tak wykonane aby była możliwość ich magazynowania. Moduły podłogowe wykonane są z litych paneli drewnianych połączonych trwale ze sobą. Dodatkowo instalowane są do nich mechanizmy łączące (zamki, zaczepy, uchwyty itp.), dzięki którym możliwe jest składanie ze sobą kolejnych elementów bez użycia skomplikowanych narzędzi. 

podłogi mobilne